Hellrider

2015/04/20
Hell - dette er en svært lukket og konservativ bedrift, ikke elsker sin jobb når noen klatrer eller bryter de etablerte prosesser. Alt må gå sin gang: frisk-ramme distribusjon av retningene til evig straff, fremmet til veiledere og stokere viste seg syndere, og så videre. Derfor er et forsøk på å flykte fra mørkets rike anses vanskelig som en krise, som en direkte fornærmelse mot djevelen. Etter flyktningene ble umiddelbart sendt Hellrider. Hans oppgave er å fange opp og absorbere uforskammet, for å sette dem tilbake i den tykke sammen andre betalingsudyktig.
Din banen vil kjøre gjennom fem unike områder, fulle av feller og farer. Flyet vil alltid snu og spillere blir nødt til å raskt tilpasse seg nye forhold. Til tross for sin infernalske opprinnelsen til hovedpersonen heller milde vesen og den minste slag sender ham inn i glemselen.
Video:


oppmerksomhet! Alle filene er plassert med tillatelse av forfatterne eller applikasjoner som finnes i det offentlige rom på internett, hvis noen av filene krenker dine rettigheter, vennligst gi oss beskjed
Kommentarer:
      Introduser
    • Angi antall: