Kraner til rikdom

2016/05/31
Han var svært nær komplett suksess av sine ambisiøse planer om å gripe makten i verden. Men når nyvunne helt, uten talent og støtte, lett ødelagt alt det han lenge hadde forberedt. Vi måtte evakuere og gjemme seg i den gudsforlatte trailer park i en forferdelig villmark. I hendene på bare en beskjeden sum penger, fordi infrastrukturen ble fullstendig ødelagt. Men verken sorg eller depresjon av svikt er ikke i dag. Det er på tide å starte helt på nytt. Tilbringe den siste for kjøp av en forlatt spisested og gradvis utvikle den. Videre-mer. Å ha kontroll over alle objekter i distriktet, er det mulig å utvide sin innflytelse i de nærliggende byene, og gradvis flytte til hovedstaden. Underveis samler gamle klubb undersåtter og organisere dem i nye lederstillinger.


oppmerksomhet! Alle filene er plassert med tillatelse av forfatterne eller applikasjoner som finnes i det offentlige rom på internett, hvis noen av filene krenker dine rettigheter, vennligst gi oss beskjed
Kommentarer:
      Introduser
    • Angi antall: