Dead End St

2016/07/04
Todørs bil er rushing gjennom de øde veiene i nord. Det er bak rattet, det er for navigatør og skytter. Det er fortsatt et tredje passasjer, som skal snart se verden. Veldig mørkt, dødelig og på et enormt skremmende verden. De snakker, har de ikke reflekterer over hvorfor det viste seg, de bare vet at de bare har en sjanse til å bli den siste tilflukt. Økt dyr respons, lyn handling og en vilje til å gjøre noe for å få til fremtiden for barnet ditt gjør dem svært ansvarlige foreldre. Med jevne mellomrom flyktningene kjøre inn i en folkemengde av kadavre som ikke kan passere gjennom, og deretter begynner å snakke våpen. Uopphørlig skudd, eksplosjoner av granater og nærkamp slagsmål - en vanlig forekomst i slike situasjoner. Bare med vår hjelp, kan disse to bli unnfanget.


oppmerksomhet! Alle filene er plassert med tillatelse av forfatterne eller applikasjoner som finnes i det offentlige rom på internett, hvis noen av filene krenker dine rettigheter, vennligst gi oss beskjed
Kommentarer:
      Introduser
    • Angi antall: