hokus.

2016/12/19
Målet med spillet vil bringe den røde terningen til det punktet av samme farge ved å flytte ansiktene til geometriske strukturer i stil med Escher tegninger. Den første i linjen vil være de enkleste former, som er svært ofte omtalt i ulike lærebøker og oppslagsverk, som et eksempel på optiske illusjoner. Vel, så gå virkelig alvorlig "construction" endrer måten i en komplett labyrint, som skal gjenspeile skisserte ruten, så å plutselig ha hvilt i en blindgate, ikke for å gå tilbake til utgangsposisjonen. Kompleksiteten, det store antall grener, intrikat veving og andre effekter blir brukt til å skape maksimal kompleksitet gameplay. Et stort antall steder er nødvendig for å appellere til de som ikke liker flyktig trening for hjernen.
Video:


oppmerksomhet! Alle filene er plassert med tillatelse av forfatterne eller applikasjoner som finnes i det offentlige rom på internett, hvis noen av filene krenker dine rettigheter, vennligst gi oss beskjed
Kommentarer:
      Introduser
    • Angi antall: