Heroes of 71: Gjengjeldelse

2016/04/01
Spillets plott forteller oss om viktige hendelser fant sted i 1971. På den tiden territoriet til Pakistan besto av to deler mellom hvilke det er India. Bengalis regnes aldri som fullverdige borgere av landet. Denne holdningen, språklige skillet, og andre funksjoner i støtet søkebanen til uavhengighet. Den fredelige kamp for sin egen stat førte til en hensynsløs militær operasjon av Pakistan.
Et stort antall ofre fra sivilbefolkningen, humanitær katastrofe og langvarige misliker av nabo skjøvet India til å gripe inn og tvinge aggressoren å kapitulere.
Men før det, var det lange måneder med partisan konfrontasjon mot de overlegne styrker gjentatte ganger, og vi har til å være vitne til disse kampene.
Video:


oppmerksomhet! Alle filene er plassert med tillatelse av forfatterne eller applikasjoner som finnes i det offentlige rom på internett, hvis noen av filene krenker dine rettigheter, vennligst gi oss beskjed
Kommentarer:
      Introduser
    • Angi antall: