Warhammer 40,000: Freeblade

2016/04/22
Warhammer 40,000: Freeblade forteller den episke historien om en ung mann av adelig familie, hadde sluttet seg ikke til noen av partene. Men, bestemte han seg for å være en imperial ridder og uredd kjører den hellige ritualet. Han våkner opp allerede i mekanisert kroppen, i det øyeblikket når tjenere Chaos begynne landing på planeten sin. Med nye ødeleggende evner måtte han slå tilbake angrepet på huset hans og bli med i Legion of Space Marines "Dark Angels" for å bli Free bladet.
Han vil delta i 170 oppdrag over hele galaksen, for å lære å bruke ulike våpen mot mange fiender og engasjere seg i kamp med fiender av hans like i styrke og makt. Og for å få til hevn for de ødelagte hjem og døde brødre.
Video:


oppmerksomhet! Alle filene er plassert med tillatelse av forfatterne eller applikasjoner som finnes i det offentlige rom på internett, hvis noen av filene krenker dine rettigheter, vennligst gi oss beskjed
Kommentarer:
      Introduser
    • Angi antall: